נטספרק מאפשרת למנוע הסרה בלתי מבוקרת של אפליקציית הסינון. הפעלתה של תכונת "הגנת ההסרה" חשובה ומומלצת, הן כדי למנוע את ההסרה בדרכים שונות ומגוונות והן בכדי למנוע גישה למעקפים שונים שלעתים מאפשרים גלישה ללא סינון (למרות שהאפליקציה פועלת במכשיר).

במידה והגנת ההסרה אינה מופעלת, ניתן להפעיל אותה דרך אתר הניהול:

1. היכנסו ממחשב (לא מהמכשיר) לאתר הניהול netm.co.il עם שם המשתמש וסיסמת מנהל המנוי.
2. בשורת המכשיר הרלוונטי, בעמודה השלישית שכותרתה "הגדרות הגנה", לחצו על הקישור "אפשר הסרה על ידי סיסמא בלבד".

3. לאחר לחיצה על קישור זה יופיע המסך הבא, בו יש ללחוץ "אישור".

4. המערכת תשלח למכשיר פקודה להפעלת הגנת ההסרה. ייתכן ויופיע מסך במכשיר, המבקש לאשר את הפעלת תכונה זו. בחרו באפשרות "כן" ולחצו "המשך" (יש לוודא שהמכשיר דלוק, מחובר לאינטרנט ואפליקציית נטספרק מותקנת עליו).

5. לאחר אישור הבקשה במכשיר, רעננו את דף הבית באתר הניהול. כאשר הגנת ההסרה מופעלת - יופיע החווי הבא:

* לחיצה על "הצג סיסמא", תעלה את סיסמת ההסרה הייחודית למכשיר זה, שאותה יש להזין בעת הסרת האפליקציה. הסיסמא תמיד תתחיל בתווים -Ns1:

* לחיצה על "אפשר הסרה ללא סיסמא" תאפשר את הסרת האפליקציה באופן חופשי ללא צורך בהזנת סיסמת הסרה.

אנו בנטספרק שמנו לנו כמטרה להביא לכך שהמשתמשים שלנו יוכלו לגלוש באופן הכי בטוח מבלי להיחשף לתכנים שאינם רצויים בעיניהם.

על מנת לבצע זאת פיתחנו מערכות ייחודיות של בינה מלאכותית אשר מגנות על המשתמש אך שומרות על חווית הגלישה.