כיבוי/הפעלת ההגנה

ניתן לכבות את ההגנה בכל עת דרך אתר הניהול וכן דרך האפליקציה במכשיר. ישנה אפשרות לכיבוי ההגנה לזמן מוקצב שבסופו ההגנה תשוב באופן אוטומטי.

בכדי לכבות את ההגנה דרך אתר הניהול, יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. היכנסו ממחשב (לא מהמכשיר) לאתר הניהול netm.co.il עם שם המשתמש וסיסמת מנהל המנוי.

2. בשורת המכשיר הרלוונטי, בעמודה השלישית שכותרתה "הגדרות הגנה", לחצו על הכפתור "ON/OFF".

3. בחרו את משך הזמן בו תרצו לכבות את ההגנה.

4. ההגנה כבויה. לאחר כיבוי ההגנה, סימן המפתח המופיע בחלקו העליון של המסך ייעלם. אם כיביתם את ההגנה לזמן מוקצב, ההגנה תשוב לפעול באופן אוטומטי בתום הזמן שהוגדר.

שימו לב! כיבוי ההגנה מאפשר את הסרת האפליקציה ללא סיסמא, גם כאשר "הגנת ההסרה" מופעלת.

בכדי לכבות את ההגנה דרך האפליקציה במכשיר, יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. פתחו את אפליקציית נטספרק במכשיר.

2. התחברו עם הסיסמא שלכם (במידה וקיימים מספר מכשירים בחשבון נדרש להזין גם שם משתמש).

3. לחצו על הכפתור "ON/OFF".

4. לחצו על התפריט הנפתח ובחרו את משך הזמן בו תרצו לכבות את ההגנה. לאחר מכן, לחצו "אישור".

5. ההגנה כבויה. לאחר כיבוי ההגנה, סימן המפתח המופיע בחלקו העליון של המסך ייעלם. אם כיביתם את ההגנה לזמן מוקצב, ההגנה תשוב לפעול באופן אוטומטי בתום הזמן המוגדר.

שימו לב! כיבוי ההגנה מאפשר את הסרת האפליקציה ללא סיסמא, גם כאשר "הגנת ההסרה" מופעלת.

בכדי להדליק את הסינון, לחצו על הכפתור "ON/OFF" והעבירו את סטטוס ההגנה ל-"On".

אנו בנטספרק שמנו לנו כמטרה להביא לכך שהמשתמשים שלנו יוכלו לגלוש באופן הכי בטוח מבלי להיחשף לתכנים שאינם רצויים בעיניהם.

על מנת לבצע זאת פיתחנו מערכות ייחודיות של בינה מלאכותית אשר מגנות על המשתמש אך שומרות על חווית הגלישה.